بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

10
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: Behnam Talebi, Mehrdad Moradi, Mohsen Saadat

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanophysics

کد: GP-78649

خلاصه مقاله: Solar cells based on CFTS (Cu2FeSnS4) absorber layers are made of earth-abundant, non-toxic and sustainable elements....

Solar cells based on CFTS (Cu2FeSnS4) absorber layers are made of earth-abundant, non-toxic and sustainable elements and are being studied for improved efficiency. In particular, CFTS is counted as one of the most promising absorber materials in the thin-film solar cells. The p-type CFTS has become another focus of the photoelectric field because of their suitable band-gap (1.28–1.50 eV) and optical absorption coefficients (> 104 cm−1). The band grading is issue-imposed challenges to progress the CZTS based thin film solar cells. In the CZTSSe based solar cells, the electrostatic potential fluctuation of Cu–Zn antisite defects such as [CuZn- + ZnCu+] are suspected to be abundant which leads to severe potential fluctuations and tail states. Consider, the copper and zinc are next to each other in the periodic table. In this work, three different buffer layers of CdS, SnS2 and TiO2 thin film in the [Mo/CTFS/buffers/FTO] structure were analyzed. The influence of cell parameters such as work function, shunt resistance and series resistance on the efficiency is evaluated using a SCAPS 1D. Also, the effect of Mo crystalline growth direction on the solar cell parameters is investigated too. Promising optimized results had been achieved with the Mo [110] direction with 4.95 Φ/eV work function, TiO2 buffer layer with the conversion efficiency of 25.62%, fill factor of 80.49 %, short-circuit current of 33.87 mA/cm2 and open-circuit voltage of 0.94 V. The results will give imperative baselines and feasible directions for the fabrication of higher efficiency of photovoltaic cells based on CFTS.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)