بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: keyvan jahanfar

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanomedicine

کد: GP-19365

خلاصه مقاله: Functional infrared resonance imaging assay or FIRIA is a....

Functional infrared resonance imaging assay or FIRIA is a statistical - computational theory which is based on physics. This technology records and analyzes the infrared radiation which emitted from materials. The chemical molecular bounds due to their molecular temperature, release part of their oscillating energy in the form of electromagnetic waves which have same frequency as molecular vibration and usually are infrared in the biological temperature. At each given temperature absorption spectrum of chemical compounds are unique and this is used to identify different compounds via chemical analysis such as Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Raman spectroscopy, however FIRIA technology aims to obtain quantitative and qualitative information from the Emission spectrum of materials which is unique as well as absorption spectrum. for instance, this theory can accomplish the following goals just in the Nanomedicine; Determination blood profiles such as antigens, hematocrit and cell counting, Determination the concentration of different substances in the blood and tissues such as blood sugar. 3D imaging inside of body by discriminating tissues and materials, DNA and protein sequencing, Determination of protein folding. All these items can be achieved with no Need to Take Samples or Any exposure to Radiation for Patients


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)