بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: Fezzeh Aryanasab

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanochemistry

کد: GP-18627

خلاصه مقاله: In this work, well distributed Pd/Cu bimetallic nanoalloys....

In this work, well distributed Pd/Cu bimetallic nanoalloys supported on acid-modified sepiolite nanofibers (ASEP) has been prepared via a facile solvothermal process. The resulting system, Pd/Cu@ASEP, was characterized using various techniques and successfully used as an efficient and heterogeneous catalyst for ligand-free Sonogashira coupling reaction under mild reaction conditions. The morphology characterization of Pd/Cu@ASEP revealed that the crystalline bimetallic particles were dispersed on sepiolite as nanoalloy with diameters ranged from 25 to 30 nm. This method has advantages compared to other systems, such as short reaction times, high to excellent yields, facile method for the preparation of the catalyst, and easy separation and reusability of the catalyst.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)