بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

1
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: Neda Attaran

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanomedicine

کد: GP-37206

خلاصه مقاله: Daunomycin as an anti-tumor agent is used for the first....

Daunomycin as an anti-tumor agent is used for the first time as a biologically important reagent, in the synthesis of gold nanoparticles in water through the chemical reduction of HAuCl4 at room temperature, without using any other coating reagents. The formation of gold nanoparticles in the presence of daunomycin were confirmed by transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and UV-visible (UV-vis) absorption spectroscopic measurements. These novel daunomycin conjugated GNPs have the potential to use in effective treatment of cancer cells through efficient delivering anticancer drug to its target sites.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)