بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان:

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanochemistry

کد: GP-10594

خلاصه مقاله: Abstract: The structural engineering of electrode material for improving their electrochemical performance plays an....

Abstract: The structural engineering of electrode material for improving their electrochemical performance plays an essential role in better development in energy storage technology. In the present study, nanosheet-constructed porous MnMoS4 arrays were in-situ grown on 3D nickel foam substrate to investigate its electrochemical behavior in supercapacitors. The physicochemical characteristics of MnMoS4 NSs were investigated by various techniques such as field emission scanning electron microscopy (FESEM), transmission electron microscopy (TEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Particularly, the obtained MnMoS4 nanosheet arrays on the nickel foam electrode illustrate significant electrochemical activity owing to their desirable structural and compositional attributes. The as-prepared electrode delivers a maximum gravimetric specific capacitance of 1865.2 F g–1 at the current density of 1 A g–1 with elevating cycling stability of 89.22% capacitance retention after 3000 cycles. Interestingly, the asymmetric supercapacitor (ASC) assembled with the MnMoS4 nanosheet arrays and activated carbon (AC) electrodes exhibit an energy density of 58.03 Wh kg−1 at a power density of 770 W kg−1. The results show that the manganese molybdenum sulfide is a hopeful electrode material for the feasible application. Keywords: “Supercapacitor, Hydrothermal method, MnMoS4 nanosheet arrays”


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)