بزرگنمایی دو انگشتی

بدون زمان بندی

0
پسند

0
دیدگاه

نویسندگان: maryam bagheri

زمان بندی: بدون زمان بندی

یونیت نمایش:

برچسب: Nanobiotechnology

کد: GP-08497

خلاصه مقاله: Paper-based assays are an attractive low-cost option for....

Paper-based assays are an attractive low-cost option for clinical chemistry testing, due to characteristics such as short time of analysis, low consumption of samples and reagents, and high portability of assays. We used nano immune-sensor based on paper for detection of gastrin-glycine (G-Gly) peptide as a biomarker of gastric cancer using recombinant antibody fragments (rAB). By a sandwich immunoassay, two types of rAbs were used to identify G17-Gly peptide, the single-chain variable fragmen (scFv) piece was connected to the N-terminal of the gastrin-glycine peptide and on the other hand, light chain of antibody (VL) piece identified the peptide at the end of the C-terminal. The VL was immobilized on the surface of paper as a capturing antibody and the scFv antibody was conjugated as an identifier antibody with gold nanoparticles. Then the measurement of various concentrations of G-Gly peptide with respect to the colour stains intensity on the surface of paper associated with gold nanoparticles, was done by analysis of the image of paper.


دیدگاه 0

افزودن دیدگاه (Disabled by admin)